Náš ideál

Na začiatku reguly ktorú napísal pre svojich mníchov, sv. Augustín vysvetľuje motiváciu rehoľného života týmito slovami: “Hlavným motívom, kvôli ktorému ste zjednotení, je žiť v zhode majúc jedno srdce a jednu dušu nasmerovanú na Boha”. Boh je teda našim spoločným vlastníctvom. Zriekame sa všetkého materiálneho, aby sa stalo našim spoločným. V modlitbe a práci hľadáme Boha a uctievame ho jedni v druhých. Z našej modlitby a rozjímania sv. Písma pramení naša apoštolská činnosť, rozdávame s radosťou to čo sme prijali a v čo veríme evanjelium – dobrú zvesť pre dnešného človeka.

Komunita na Slovensku

V súčasnosti naša komunita má piatich stabilných členov: P. Miroslava Zárika, P. Juraja Pigulu, P.Jozefa Jurdáka, P. Milana Hermanovského a P. Rastislava Štullera. P. Angelo Lemme, bývalý predstavený komunity je teraz v Brne ako prior augustiniánskeho Opátstva.

augustiniani_small

Čomu sa venujeme na Slovensku

Naša komunita sa venuje pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka na rôznych stredných školách, vyučovaniu sv. Písma a Patrológie v Košickom seminári, vypomáha vo farnosti Ťahanovce – sídlisko miestnemu duchovnému, organizuje rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizujeme manželské večery (jeseň-jar) a stretká pre rodiny v našom kláštore.