Rehoľa sv. Augustína na Slovensku

augustiniani_smallSme rehoľníci augustiniáni stále hľadajúci neúnavne Boha spoločne, žijeme v modlitbe, priateľstve a v službe Cirkvi. Chceme realizovať ideál sv. Augustína. Nasledujeme Ježiša z Nazareta, jemu odovzdávame naše srdcia a otvárame dvere našich sŕdc pre všetkých mužov a ženy, špeciálne pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Na Slovensku máme jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme z vtedajšej Umbrijskej Augustiniánskej Provincie (dnes je súčasťou Talianskej Provincie).

V súčasnosti naša komunita má štyroch stabilných členov: P. Miroslava Zárika, P. Juraja Pigulu,  P. Rastislava Štullera a P. Andreja Kovaľáka.

Prior – predstavený komunity a rehole na Slovensku je P. JURAJ PIGULA.

Do komunity ďalej patrí  br.  Richard Jelč a br. Daniel Imrich, študenti teológie vo Viterbe a novic Július Kunc, momentálne v Opátstve Brno.

P. Pavol Benedik je momentálne sakristánom sv. Otca Františka vo Vatikáne a P. Angelo Lemme je priorom v augustiniánskom opátstve v Brne. V Opátstve Brno pôsobia aj ďalší pátri P.Jozef Jurdák, P. Milan Hermanovský.