Rehoľa sv. Augustína na Slovensku

augustiniani_smallSme rehoľníci augustiniáni stále hľadajúci neúnavne Boha spoločne, žijeme v modlitbe, priateľstve a v službe Cirkvi. Chceme realizovať ideál sv. Augustína. Nasledujeme Ježiša z Nazareta, jemu odovzdávame naše srdcia a otvárame dvere našich sŕdc pre všetkých mužov a ženy, špeciálne pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Na Slovensku máme jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme z vtedajšej Umbrijskej Augustiniánskej Provincie (dnes je súčasťou Talianskej Provincie).

V súčasnosti naša komunita má piatich stabilných členov: P. Miroslava Zárika, P. Juraja Pigulu, P.Jozefa Jurdáka, P. Milana Hermanovského a P. Rastislava Štullera. V kláštore začal svoju formáciu v septembri 2015 aj Daniel Imrich, kandidát do rehole. Momentálne je na štúdiách v Tolentine v Taliansku.

Prior – predstavený komunity a rehole na Slovensku je P. JURAJ PIGULA.

Do komunity ďalej patria br. Andrej Kovaľák vo formácii na štúdiách licenciátu zo spirituálnej teológie v Ríme na Pápežskej Saleziánskej Univerzite (UPS) a br.  Richard Jelč, študent filozofie vo Viterbe.

P. Pavol Benedik je momentálne sakristánom sv. Otca Františka vo Vatikáne a P. Angelo Lemme je priorom v augustiniánskom opátstve v Brne.