Štvrtky sv. Rity
Ježišov životný štýl
20. rokov augustiniánov na Slovensku, 2015
Púť Prešov - Gaboltov 2015
Krížová cesta v kláštore sv. Augustína, 2015

Akcie, podujatia

Štvrtky sv. Rity

Pozývam vás na Štvrtky sv. Rity do kláštora sv. Augustína so sv. omšou o 18:00 a modlitbou k sv. Rite.

Manželské večery

Milí manželia, prebieha už registrácia na manželské večery, ktoré začínajú 25.1.2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10