Požehnané vianočné sviatky  želajú Bratia augustiniáni. vám vyprosujú Bratia augustiniáni
Požehnané vianočné sviatky želajú Bratia augustiniáni.
vám vyprosujú Bratia augustiniáni

Akcie, podujatia

Alfa kurz - "Nádvorie hľadajúcich"

Alfa je príležitosť pre každého, aby preskúmal kresťanskú vieru počas desiatich stretnutí raz za týždeň v uvoľnenej atmosfére.

-Každé stretnutie pozostáva z pohostenia,
modlitby chvál, témy a diskusie.

-Počas nej sa môžeš pýtať na hocičo,
žiadna otázka nie je nevhodná.

-Tešiť sa môžeš na mladých ľudí,
slobodnú atmosféru a skvelú zábavu!

Registácia trvá do 7.1.2015
Prihlásiť sa môžte na adrese:
augustiniani@gmail.com,
-potrebujeme záväzné prihlášky a uviesť: meno, priezvisko, adresu, vek,

 

Manželské večery

Milí manželia, ďalšie manželské večery sú na programe od 2.2.2015. Prihlasujte sa už teraz.

Radosť rozdávaním rastie

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA NA DOLNEJ BRÁNE v centre Košíc bude adventný program s Augustiniánmi. ZAČÍNAME o 16.30.

Skúška zboru bude o 14:00 v našom kláštore. Prosím príďte spievať a deliť sa o vašu radosť.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

Stretko pracujúci

Pozývame všetkých mladých pracujúcich na “Nádvorie hľadajúcich”, na stretnutie, diskusiu a modlitbu.
Témy, ktoré preberáme sú podnety na premýšľanie a hľadanie Boha, posilňovanie duchovného života.

Začíname sv. omšou o 18:45.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10